Rok 2016

Zdjęcie Artykułu

Projekt "KS HEKSA epizod III – przebudzenie mocy"

10-02-2016

Źródło współfinansowania:
Gmina Niedrzwica Duża

Kwota dotacji:
40 000,00 zł

Wartość projektu:
62 709,76 zł

Okres realizacji:
10.02.2016 – 15.12.2016

Partner:
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej

Cel:
wsparcie rozwoju i upowszechnianie kultury fizycznej oraz organizacja – w sposób pożyteczny i atrakcyjny - czasu wolnego dzieci z terenu gminy Niedrzwica Duża

Działania:
treningi piłki nożnej w KS HEKSA NIEDRZWICA, udział w rozgrywkach ligowych Lubelskiego Związku Piłki Nożnej oraz w lokalnych turniejach

 

Powrót