Rok 2014

Zdjęcie Artykułu

Projekt "Młodzi futboliści – Klub Sportowy HEKSA"

01-03-2014

Źródło współfinansowania:
Gmina Niedrzwica Duża

Kwota dotacji:
11 500,00 zł

Wartość projektu:
26 220,23 zł

Okres realizacji:
01.03.2014 – 15.12.2014

Partner:
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej

Cel:
wsparcie rozwoju kultury fizycznej oraz organizacja – w sposób pożyteczny i atrakcyjny - czasu wolnego dzieci z terenu gminy Niedrzwica Duża

Działania:
treningi piłki nożnej dla dzieci w wieku 11-13 lat, udział w rozgrywkach ligowych Lubelskiego Związku Piłki Nożnej oraz w lokalnych turniejach, organizacja gminnego turnieju piłki nożnej

Powrót