PROJEKTY

Zdjęcie Artykułu

Projekt "KS HEKSA epizod IV - wizja Camp Nou"

10-02-2017

Źródło współfinansowania: 
Gmina Niedrzwica Duża
 
Kwota dotacji: 
58 000,00 zł
 
Wartość projektu: 
97 464,54 zł
 
Okres realizacji: 
10.02.2017 - 15.12.2017
 
Cel: 
wsparcie rozwoju i upowszechnianie kultury fizycznej oraz organizacja – w sposób pożyteczny i atrakcyjny - czasu wolnego dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z terenu gminy Niedrzwica Duża
 
Działania: 
treningi piłki nożnej i tenisa stołowego w KS HEKSA NIEDRZWICA, udział w rozgrywkach ligowych LZPN i LOZTS oraz lokalnych turniejach 

 

Powrót