OBOZY SPORTOWE

Klub Sportowy HEKSA NIEDRZWICA organizuje letnie obozy sportowe dla swoich zawodników.
Każdy obóz to wyjątkowe przeżycia, sportowe wyzwania i niezapomniane wrażenia (również dla nas - kadry obozu!).
Obozy organizujemy w różnych miejscach, dzięki czemu uczestnicy poszerzają swoje horyzonty, poznają różne zakątki Polski i odwiedzają ciekawe miejsca. Zawsze osobiście sprawdzamy miejsce do którego jedziemy - bazę noclegową, sportową, wyżywienie).
 
Podczas obozowych zajęć najważniejszy jest dla nas rozwój psychofizyczny zawodnika. Skupiamy się na treningach sportowych i poprawie kondycji fizycznej, ale nie brakuje też czasu na kreatywne warsztaty wpływające na wzrost koncentracji, poprawę pracy w grupie, rozwój umiejętności personalnych, czy też tych związanych ze świadomością własnego ciała i umiejętnością relaksowania się, co jest niezwykle ważne przy częstych, intensywnych treningach.
 
Obozy prowadzone są przez odpowiednio przeszkoloną, kompetentną kadrę (naszych trenerów oraz osoby związane z Klubem). Każdy wyjazd zgłaszamy do Kuratorium Oświaty oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Państwa dziecko może czuć się z nami bezpiecznie!
Powrót